Reklama SUPŠ – Laufen

Stručně o projektu

Možná si řeknete, co asi tak může být zajímavého na reklamě. Vídáme jí denně v televizi, posloucháme v rádiích, útočí na nás z billboardů, časopisů a webů. Občas ale mezi přihlouplými slogany a čistoskvoucím prádlem zachytíme vlaštovku, která nás přinutí zpozornět a pár desítek vteřin vnímáme myšlenky tvůrců, soulad obrazu a zvuku, prostě TU reklamu. A každý z nás si jistě vybaví jednu z miliardy, která ho zaujala.

 

Naše reklama je specifická tím, že kromě propagace učňovského keramického oboru prezentuje spolupráci střední školy a nadnárodní korporace Laufen. Na její výrobě se podíleli špičkoví profesionálové ve spolupráci se studenty, pedagogy i vedením Střední uměleckoprůmyslové školy. Natáčení probíhalo v prostorách školy, zahrála si spousta výtvarných děl studentů od grafiky po keramiku. Už od počátku realizace celého projektu byla hlavní myšlenkou SPOLUPRÁCE.

 

Reklama SUPŠ – Laufen vznikala v průběhu měsíce ledna roku 2016. Za jeden měsíc a pár dnů bylo třeba vymyslet koncept, připravit natáčení a nasnímaný materiál zpracovat, aby hotová reklama mohla být prezentována 8. února. Do příprav i samotného natáčení se zapojili studenti různých oborů školy – od keramického a grafického po multimediální – po boku profesionálů z filmové branže. Ti přispěli nejen svým umem, ale i vstřícností a nasazením. Učitelé výtvarných oborů se ujali výpravy, další pomohli s technickým zázemím, cateringem nebo svou morální podporou. Střední uměleckoprůmyslová škola ve spolupráci s firmou Laufen CZ zajistila finanční krytí výroby. A v neposlední řadě je třeba zmínit autora konceptu a režiséra Tomáše Bintera, bez jehož přičinění by tato reklama nikdy nevznikla.