Spot SUPŠ – Laufen

Všechny verze spotu a další kouzla najdete na stránce

Making of

O spotu

 Natočit hranou televizní reklamu je tak náročná a drahá záležitost, že ji na střední škole prakticky nelze zvládnout. Dostat se k natáčení takové reklamy je pro středoškolského studenta či učně téměř nemožné. Dát dohromady kantory, studenty, učně a filmové profesionály je věc nevídaná. Přesto existuje kouzlo, které umožnilo na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni natočit velkou hranou reklamu za účasti studentů, učňů, pedagogů i zkušených filmařů. To kouzlo se jmenuje „SPOLUPRÁCE“.

 

Díky spolupráci SUPŠ Bechyně a firmy Laufen CZ, která podporuje jeden z učebních oborů, se podařilo zajistit prostředky na výrobu i vysílání televizní reklamy. Díky spolupráci kantorů a filmařů vznikla možnost zapojit každého studenta i učně, který projevil zájem, do přípravy a natáčení spotu. Díky spolupráci studentů, učňů, kantorů a filmařů se zrodila parta nadšenců, která vše dokázala dotáhnout do zdárného konce.

 

Spolupráce není zdaleka jediným kouzlem, jež si lze vyzkoušet v oborech Výrobce a dekoratér keramiky, Technologie keramiky, Keramický design, Průmyslový design, Grafický design a Multimediální tvorba, které se v Bechyni vyučují. Pokud chce ale člověk zvládnout nemožné, je kouzlem z nejsilnějších.  Teď víme, že tohle kouzlo na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni umíme. A pokud nevěříte, přijďte se přesvědčit sami…

Reklamní spot SUPŠ Bechyně – Laufen

manifest Regma16 aneb poznámky k realizaci

V roce 1995 sepsali režiséři Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Kristian Levring a Søren Kragh-Jacobsen manifest Dogma 95, který měl být protestem proti přílišné líbivosti a uhlazenosti kinematografie.  Založili tak hnutí, jehož deklarovaným cílem byl návrat k čistotě filmu a jeho záchrana před povrchností. Sami signatáři však pravidla manifestu od počátku záměrně i z nutnosti porušovali a film se jim proto zachránit nepodařilo. Ten nyní v komatu dodýchává a filmaři (včetně nás) z jeho chladnoucího těla prchají do údů reklamy.

 

Při napjatém sledování nemožné záchranářské mise Larse a jeho přátel jsme si uvědomili, že i filmová a televizní reklama je ve smrtelných křečích nejen pod tlakem líbivosti a uhlazenosti, ale také vlivem infekce počítačem řízené výroby a postprodukce. S hrůzou jsme nahlédli, že poměr záběrů skutečně natočených a těch vytvořených následně v počítači se otočil v neprospěch natáčení a ještě víc nás vyděsilo, že i kompozice či pohyb kamery jsou už studenty filmových umění považovány za něco, co nevzniká na place, ale až po natáčení. Zaslechli jsme, že řemeslo, příběh či myšlenka nejsou už důležité a reklama že je navoněná zdechlina. Zřejmě je to vzpoura strojů, proto jsme se rozhodli jednat!

 

Inspirováni von Trierovými dogmatickými záchranáři jsme se rozhodli vytvořit manifest, jehož cílem je celosvětová a možná i vesmírná záchrana reklamy. Protože manifest vznikl v roce 2016 a bojuje za čistotu reklamy, po vzoru Dánů jsme jej nazvali Regma 16 (Reklamní dogma 2016). Jelikož jsme dobrými Čechy, některá pravidla jsme si celá vypůjčili z Dogma 95, některá jsme si upravili, jak se nám hodilo a některá vytvořili sami místo těch, která nám nevyhovovala, čímž vzniklo originální a pouze naše české Regma. Dle hesla „Dohnat a předehnat!“ jsme se naše hnutí rozhodli zaštítit námi natočenou reklamou, která veškeré podmínky manifestu dodrží. Pro úspěch jsme udělali všechno, nejdůležitější však bylo to, že jsme spot napřed natočili a až pak sepsali pravidla Regma 16, která musel dodržet. Věřili jsme, že to vyjde!

 

Níže tedy předkládáme slib čistoty Regma 16 s doložením, jak náš spot pravidla splnil. Abychom nebyli nařčeni z plagiátorství, v závorce poctivě uvádíme, které body jsou z původního Dogma 95, které naší úpravou původního manifestu /50% Dogma/ a které jsou jen naše /Regma/.

 

Regma 16 – slib čistoty (Vow of Chastity /Dogma 95/)

 

Přísahám, že dodržím následující pravidla, sestavená a stvrzená jako Regma 16:

 

 1. Natáčení musí probíhat v reálu, na místě děje /50% Dogma/: Vše jsme natočili v reálu, tedy v prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, jen jsme do filmového prostoru spojili dvě učebny a přestěhovali asi sto věcí. Původní Dogma 95 v tomto pravidle ještě určuje, že „Dovážení rekvizit není přípustné. (Pokud je nějaká rekvizita nezbytná pro příběh, musí být zvoleno takové místo natáčení, kde se rekvizita nachází)“, což se nám nepodařilo splnit jen těsně. Dovezli jsme pouze 15 umyvadel a 15 záchodů a tak bylo nutno původní pravidlo omezit, i když jsme je vezli jen z Bechyně (fabriky) do Bechyně (školy), protože produkci ani škole se nelíbil nápad přestěhovat školu do fabriky kvůli hajzlům, abychom dodrželi Dogma 95.
 2. V reklamě nesmí účinkovat herci nebo profesionální komparzisté, všichni aktéři musí zpodobňovat sami sebe dle svých pravých osobností a profesí /Regma/: Všechny postavy, představující učně oboru jsou ztvárněny skutečnými učni oboru, všechny postavy představující studenty školy jsou skutečnými studenty SUPŠ, postavu profesora ztvárnil sám ředitel školy, jehož specializací je keramika. Hlas propůjčil rovněž student, v tomto případě čarodějnického učiliště jménem JAMU.
 3. Kamera musí být držena v ruce. Je povolen jakýkoli pohyb nebo nehybnost dosažitelná v ruce
  /Dogma 95/:
  Kamera byla vždy držena v ruce, jen někdy ji kromě té ruky držel i steadicam či stativ – o tom však Dogma 95 nehovoří a co není zakázáno, je povoleno. Při natáčení ale nebylo použito žádné počítačem řízené zařízení jako motion control či jízda, veškeré pohyby včetně strhů byly provedeny živým švenkrem a v postprodukci nebyla nijak upravována jejich rychlost či průběh, ve spotu jsou tak, jak byly natočeny.
 4. Film musí být barevný /50% Dogma/: Náš spot je na první pohled barevný. K naplnění původního pravidla Dogma 95 bychom museli dodržet i jeho druhou část „(Speciální osvětlení je nepřípustné)“, ale to by pak nebylo hezké.
 5. Veškeré počítačové a postprodukční triky jsou zakázány. Přípustné jsou jen původní kamerové triky, které dokázal už před více než 100 lety Georges Méliés s filmovou kamerou /Regma 16/: Náš spot obsahuje pouze původní kamerové triky, tedy zpětný chod, stoptrik a stop-záběr, které jsme realizovali bez jakékoli počítačové úpravy, ve spotu jsou tak, jak byly natočeny na place. Pokud byla nezbytná herecká akce pro zpětný chod, účinkující se ji museli naučit zahrát pozpátku.
 6. Film nesmí obsahovat povrchní akci. (Vraždy, zbraně apod. se nesmí vyskytovat) /Dogma 95/: V našem spotu se nevyskytují žádné vraždy ani zbraně, natož pak povrchní akce – veškeré činnosti jsou vysoce sofistikované, odborně i psychologicky podložené (skutečně vycházejí z jednotlivých postupů a obvyklých nezdarů při výrobě keramiky) a zjevně účelně využité.
 7. Časový a geografický posun je zakázán. (Film se odehrává tady a teď) /Dogma 95/: K žádnému časovému a geografickému posunu v našem spotu nedochází, naopak spojování akcí falešnými švenky posiluje jednotu místa, času a děje.
 8. Béčkové filmy nejsou přípustné /Dogma 95/: Náš spot nemá s béčkovým filmem nic společného – je to áčková reklama a ještě moderní pohádka.
 9. Ve spotu se nesmí vyskytovat žádná počítačová grafika a to ani jako packshot /Regma 16/: Žádná počítačová grafika ve spotu není, loga v závěru jsou skutečně vytvořena na reálných dlaždicích a nejsou nijak počítačově upravována. Jediná grafika ve spotu je ta klasická na papírech v pozadí.
 10. Režisér nesmí být uveden v titulcích /Dogma 95/: Už jste viděli u televizní či filmové reklamy závěrečné titulky?

 

I když si upřímně myslíme, že jakékoli dogma či regma je zlo, které nedokáže ničemu pomoci, ale škodit může, až z toho bolí klouby a rozum zůstává stát, jdeme s dobou a doufáme, že najdeme řadu následovníků a ohroženou reklamu tím zachráníme.

 

I kdyby se nám to náhodou nepodařilo a televizní reklama vydechla naposledy, mohli bychom jí aspoň tím, že jsme vytvořili spot založený na příběhu, filmových prostředcích, s reálnými lidmi v reálných prostředích a bez počítačových úprav i grafiky, postavit důstojný pomník. Právě proto, že se to tak už obvykle nedělá, ale kupodivu to jde.

 

 

Za filmový štáb Tomáš Binter

Střípky z výroby

Pro zachování konstantního osvětlení pro natáčení bylo nutné zatemnit okna dvou školních učeben – spotřeba černého igelitu činila 40 metrů.

 

Během natáčení nebylo zraněno žádné zvíře, pouze několik pavouků bylo donuceno k přestěhování.

 

Vedoucí výpravy Jan Vančura a Alena Kissová kouzlili již v průběhu příprav a zařizování kouzelnické třídy.

Honza dokázal přestěhovat dva obrovské regály po schodišti z přízemí do prvního patra, ačkoliv velikost jednoho z nich téměř odpovídala rozměrům schodiště. Utrpělo pouze pár centimetrů omítky na stropě. Alena pak vykouzlila s bílou glazurou krásně modravé vázy.

 

Pro efekt žaluzií při svícení kouzelnické třídy byly speciálně na míru vyrobeny skutečné žaluzie.

 

Během technických zkoušek u rozbíjení umyvadel a záchodů několik lidí v místnosti uvažovalo nad tím, zda se podlaha při kontaktu s padající keramikou náhle neocitne dole v přízemí. Naštěstí to odnesla pouze jedna prasklá okenní tabule o patro výš.

 

Monika Brkalová v době, kdy se vytvářel scénář, změnila na chvíli materiál – točila s hlínou na kruhu a ještě navíc před kamerou.

 

Pro natáčení bylo speciálně vykouzleno 16 ks dlaždic s logem LAUFEN CZ a 19 párů čtvercových dlaždiček s logem SUPŠ pod bedlivým dozorem Petra Heluse z Kaznějova za neuvěřitelných 10 dní od objednávky po dodání.

 

Honza Vančura pro natáčení záběru s hrnčířským kruhem připravil osm dokonalých, hliněných váz, jednu jako druhou,
i když byly určené ke zničení.

Kouzla s reklamou